mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu
Projekt „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych” współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020